X
Please select the airport where you would like to shop
go
Swedish  
Contact us
x
Du har inga produkter i din varukorg.
Are you over 18?
Do you travel outside the European Union?

Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

Tack för att du valt att besöka denna webbplats (”Dufrys webbplats”) som tillhör Dufry AG (”Dufry”). När du besöker Dufrys webbplats har du möjlighet att lämna diverse information, t.ex. namn, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter, däribland betalkortnummer, säkerhetskod, sista giltighetsdag, kortinnehavarens namn och adress, e-postadress osv. (”identifierbara uppgifter”). Om du väljer att lämna sådana uppgifter till oss, samt annan information rörande dig och din användning av Dufrys webbplats, kan vi samla in den informationen (tillsammans ”personuppgifter”). Eftersom dataskydd är viktigt för oss har vi utarbetat denna sekretesspolicy där vi förklarar hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter när du besöker Dufrys webbplats (”sekretesspolicy”).


Godkänna sekretesspolicyn

Åtkomsten till och användningen av Dufrys webbplats omfattas av nedanstående allmänna villkor för denna sekretesspolicy samt alla gällande lagar. När du använder Dufrys webbplats innebär det att du godkänner sekretesspolicyns allmänna villkor. Gå inte vidare till andra webbsidor på Dufrys webbplats om du inte godkänner sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart och blir då gällande.

Användning av personuppgifter

Dufry samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra produkterna på Dufrys webbplats, för att du ska kunna göra beställningar, för att kommunicera med dig, för att skicka nyhetsbrev och reklammaterial till dig, eller för att tillhandahålla eller leverera dina varor. Personuppgifterna kommer även att användas för intern statistik i syfte att utvärdera kundernas intressen och utarbeta marknadsföringsstrategier. När du fyller i Dufrys kontaktformulär godkänner du användningen av personuppgifter. Om du vill dra tillbaka ditt medgivande ber vi dig kontakta oss enligt nedan.

Insamling och användning av personuppgifter

När du besöker Dufrys webbplats kan du bli ombedd att aktivt lämna information eller personuppgifter för att kunna ta del av våra erbjudanden.

Vi kan även samla in viss anonym information om dig (dvs. som samlas in utan att du aktivt lämnar den) med hjälp av diverse teknik, t.ex. cookies, taggar eller webbfyrar, och vi kan även samla in navigeringsdata, dvs. loggfiler, serverloggar och klickströmmar. De tekniker som vi använder just nu är Google Analytics och försäljningsanalys via e-handelsplattformen. Din webbläsare överför automatiskt en del anonym information, t.ex. adressen till den webbplats som du kom ifrån och IP-adressen samt den webbläsarversion som din dator använder, till Dufrys webbplats. Dufrys webbplats kan också samla in anonym information från din dator via cookies och taggar eller webbfyrar. Du kan ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när en cookie skickas eller vägra cookies helt och hållet, men det finns vissa funktioner på webbplatsen som inte fungerar utan cookies. Dufrys webbplats kan använda och kombinera passivt insamlad anonym information för att förbättra sin service till besökare av Dufrys webbplats, anpassa Dufrys webbplats baserat på dina preferenser, samla in och analysera statistik och trender samt på annat sätt administrera och förbättra Dufrys webbplats för din användning.

Information om cookies

Dufrys webbplats använder spårningsteknik, t.ex. cookies eller taggar, för att samla in den information som beskrivs ovan. Cookies är små databitar som skickas mellan webbläsaren och servern för att identifiera en viss användare av webbplatsen. Dessa spårningstekniker hjälper Dufry att administrera och förbättra din användning av webbplatsen, t.ex. fastställa om det finns en kontakt mellan din dator och oss sedan tidigare och identifiera de mest populära delarna av Dufrys webbplats.

I dina datorinställningar kan du ställa in om du vill acceptera cookies och andra spårningstekniker eller om du vill avaktivera detta. Du kan ställa in datorn så att du får en varning innan du accepterar spårningsteknik, eller så kan du välja att alltid avvisa sådan teknik. Läs mer om hur det går till i datorns bruksanvisning.

Upplysningar om personuppgifter

Dufry kan komma att lämna upplysningar om personuppgifter till sina medarbetare, ombud, närstående och externa tjänsteleverantörer inom eller utanför det land där du har din hemvist för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Dufry och dess ombud, närstående och tjänsteleverantörer förvarar personuppgifterna i sina kontor eller på sina servrar.

Våra medarbetare, ombud, närstående och externa tjänsteleverantörer som har tillgång till personuppgifter via Dufrys webbplats är skyldiga att hålla uppgifterna konfidentiella. I allmänhet kommer Dufry att lagra och behandla personuppgifterna inom EES. Vissa personuppgifter som Dufry samlar in från dig kan dock överföras till, och lagras på servrar hos, våra närstående företag i länder utanför EES.

När vi överför personuppgifter internationellt ser vi till att vi följer gällande lagar och regler, t.ex. ingår vi dataskyddsavtal som säkerställer att mottagarna av personuppgifterna upprätthåller en tillräcklig dataskyddsnivå. När du lämnar dina personuppgifter och använder Dufrys webbplats ger du ditt medgivande till denna överföring, lagring eller behandling. Dufry och dess ombud, närstående och externa tjänsteleverantörer kan också lämna upplysningar om personuppgifter till olika statliga myndigheter, regleringsmyndigheter eller andra personer i enlighet med gällande regler, beslut, officiella eller andra krav eller liknande processer, som antingen är obligatoriska eller tillåtna enligt gällande lag.

Säkerhet och konfidentialitet

Dufry har implementerat rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust och förstörelse.

Kontakta Dufry

Du har rätt att få åtkomst till, rätta till, komplettera, uppdatera, spärra eller ta bort dina personuppgifter om du kan bevisa din identitet.

Dessutom har du rätt att i legitima fall invända mot behandlingen av uppgifter om dig. Du har också rätt att, utan kostnad, invända mot användningen av dina uppgifter för kundvärvning, i synnerhet för kommersiella syften, både nu och i framtiden.

Ovanstående begäranden kan ske genom ett brev eller e-post till följande adress:

Dufry Group AG 
Hohenbühlstrasse 2
8152 Glattbrugg
Switzerland
info@theDufrygroup.com

Vi behöver ditt samtycke för insamlingen av besökarstatistik på vår webbplats. Om du fortsätter att använda våra webbtjänster antar vi att du godkänner användningen av våra cookies vår sekretesspolicy och allmänna villkor

x